Peritoneal Karsinomatozis (Karın Zarı Kanseri) Tedavisi

Çok da uzak olmayan bir zaman önce periton kanseri olan hastaları tedavi etmenin boşuna bir çaba olduğu düşünülüyordu.

O zaman, bu hastalar genellikle hastalığın ciddiyetine, hastanın durumuna ve periton kanserinin orijinine bağlı olarak tanıdan sonra sadece birkaç hafta ila birkaç ay yaşamaktaydı. Son yirmi yılda, bu görünüm değişti ve dünyanın dört bir yanındaki birçok hastane, periton kanseri olan hastalar için tedavi sunmaktadır.

Karın zarı kanserinin tedavisi zordur ve periton kanserinde spesifik uzmanlığa sahip tıp uzmanları gerektirir. Bireysel bir hasta için optimal tedavi, yaş, genel durum, köken ve periton kanserinin ciddiyeti gibi birçok faktöre bağlıdır. İdeal olarak, periton kanseri olan hastalar, tıbbi bir onkolog, bir cerrahi onkolog, özel bir radyolog ve periton kanseri hakkında bilgili bir patologdan oluşan multidisipliner bir ekip tarafından değerlendirilir.

Bugün bile, bazı hastalar için hiçbir şekilde tedavi mümkün olmayabilir. Örneğin, çok ileri durumlarda veya hastanın durumunun tedaviye izin vermediği durumlarda tedavi mümkün olmayabilir. Ancak pek çok hastada, bazı tedavi şekilleri mümkün olabilmektedir.

Genel olarak konuşursak eğer, hastaların tedavisi için iki strateji vardır: