Telefon:
+90 232 404 69 35
E-MAIL
info@peritonealkarsinomatozis.com

Peritoneal Karsinomatozis (Karın Zarı Kanseri)

Peritoneal Karsinomatozis Nedir?

İleri evre kalın bağırsak kanseri (kolon ve rektum kanseri) olan hastalarda kanser hücrelerinin karın boşluğunu ve karın boşluğunda bulunan organların üzerini kaplayan karın zarına (periton'a) yayılmasına Peritoneal Karsinomatozis (PK) denir.

Genelde kanser ileri evrede yani bağırsak duvarını tam kat tutarak dış yüzeyine ulaşınca, kanser hücreleri karın zarına yayılabilir. Sıklıkla yer çekimi ve diyaframların etkisi ile karın alt bölgelerinde veya diyaframları kaplayan karın zarında tutulum olur.

Karın zarında kanserli hücrelerin tutulum yerlerine göre hastalık tutulum oranı (peritoneal kanser indeksi) belirlenebilir. Bu yayılım derecesine göre tedavi planı yapılır.

Semptomları

Erken evrelerde, periton kanseri, semptomlara hiç yol açmayabilir.

Periton kanseri, sıklıkla primer tümör için ameliyat sırasında tam bir sürprizle keşfedilir. Asemptomatik evrede bile, peritoneal kanserin “sessiz bir katil” olarak ününü destekleyen şekilde, hastalık zaten yayılmış ve ilerlemiş olabilir.

Görülme Sıklığı

Periton kanseri kanserinin teşhisi zordur, çünkü özellikle radyolojik görüntüleme ile tespit edilemez.

Sonuç olarak, periton kanserinin görülme sıklığı uzun zamana kadar göz ardı edilmiştir ve çok nadir görülen bir hastalık olarak kabul edilmiştir.

Tanı Yöntemleri

Periton kanseri, genellikle teşhis edilmesi çok zordur, ancak primer tümörün muayenesi veya cerrahi tedavisi sırasında veya bir hasta periton kanseri ile ilgili semptomlar geliştirdiğinde keşfedilebilir. Periton kanseri tanısı için ideal olan spesifik bir muayene yoktur. Çoğu zaman, muayenelerin bir kombinasyonu gerekir.

Tedavi Yöntemleri

Çok da uzak olmayan bir zaman önce periton kanseri olan hastaları tedavi etmenin boşuna bir çaba olduğu düşünülüyordu.

O zaman, bu hastalar genellikle hastalığın ciddiyetine, hastanın durumuna ve periton kanserinin orijinine bağlı olarak tanıdan sonra sadece birkaç hafta ila birkaç ay yaşamaktaydı. Son yirmi yılda, bu görünüm değişti ve dünyanın dört bir yanındaki birçok hastane, periton kanseri olan hastalar için tedavi sunmaktadır.